Is mijn hulpverlener gekwalificeerd om met FKC te werken?