Het proces van de Aarde

Grote veranderingen aan de gang

Waar we staan:
In het kort: zowel Gaia, de levende aarde, als de mensheid zitten in een gepland proces waarbij we eerst in bewustzijn gezakt zijn, tot helemaal in de diepte van 3D. Sinds de laatste zondvloed zijn we weer aan het stijgen. En ja, op 21 december 2021 zijn we aangekomen in ‘5D’, zoals de Maja’s voorspeld hadden.
Op zich is natuurlijk alles hier nog fysiek 3D. En daarom dat de term ‘5D’ nogal verwarring schept. Er is niks veranderd aan de fysieke wereld waarbij onze materie zich nog in 3 dimensies toont (lengte, breedte en hoogte). Maar er is wel een stijging gebeurd in ‘bewustzijn’, en dat wordt aangeduid met ‘densiteit’, dus ook een D. En dan klopt het wel dat ‘Aarde’ naar 5D gegaan is. Dat geeft ‘de mensen’ de mogelijkheid om ook in bewustzijn te stijgen. Uiteindelijk gaan we dat allemaal ook doen. Maar in deze overgangsperiode is al een deel van de mensheid dat aan het doen, en een deel nog niet. Dat maakt het nu wat moeilijker om samen te leven…

Waar we naar toe gaan:
In dit proces van Gaia is de volgende grote overgang ook al gekend. Dat zal de overgang naar 7D zijn, en die valt op 21 maart 2033. Dus dat is heeeeel snel na de vorige overgang. Dat was een keuze. Aarde wil zowel snel ‘de grote kuis’ te doen: alles wat niet meer juist is / dient / werkt… mag weg en vervangen worden door een juistere manier van samenleven. Zo’n grote kuis geeft even een tijd van chaos, en het is niet goed als zo’n tijd lang duurt. Maar dat maakt het nu wel even heftig. Anderzijds is de overgang die nu zal komen ook een overgang van ‘meer materiële thema’s’ naar ‘meer morele thema’s’ en dat is een grote shift. En een grote overgang kan je makkelijker pakken in een grote swung, met een grote versnelling. Daarom dat we nu zo ‘snel’ gaan en de bewustzijnsstijgingen zich snel opvolgen.
Het is de bedoeling dat Gaia en de mensheid het ‘redt’. We zijn met vele oude zielen hier om te helpen bij deze overgang. Want dat is een moeilijk concept: er is een plan, en dat plan zal ook lukken, maar het plan kan alleen lukken als we doen wat er moet gebeuren… En daar ‘pushen’ onze zielen ons dan wel voor, dat we doen wat er moet gebeuren. Dus in deze bijzondere tijden zijn we niet alleen hier voor onze eigen ervaringen, eigen groei, eigen healing… maar is er ook de mogelijkheid om je steentje bij te dragen in deze grote overgang. Voel maar eens wat die boodschap bij jou doet…