Fundamentele Kinesiologische Communicatie

Wat betekent FKC?

Fundamenteel belangrijk

Enerzijds gaat je FKC-hulpverlener op zoek naar de oorzaak van je klachten. Waarom heb jij deze klacht? Wat is de hoofdoorzaak, het oorspronkelijk probleem?

Met deze manier van werken verhindert je FKC-hulpverlener ook dat je klacht terug komt of dat je lichaam een andere klacht gaat ontwikkelen als je symptoom onderdrukt wordt. Dit is echt van fundamenteel belang.

Daarnaast werkt je FKC-hulpverlener eerst aan ‘je fundament’. Dat is, naar analogie met een huis, de stevige basis van je gezondheid.

Als je fundament scheef staat, heeft het weinig zin om te werken aan het verbeteren van de klachten van je huis. Met een slecht fundament is het normaal dat er veel in je huis niet goed gaat.

Met het verbeteren van je fundament, pakt je FKC-hulpverlener dus veel problemen aan in ‘je huis’.

Kinesiologisch:
juist en betrouwbaar

Dit gaat ruimer dan de techniek beheersen. FKC verschilt essentieel van andere methodes van kinesiologisch testen.
Er zijn valkuilen mogelijk bij het kinesiologisch testen waardoor je fout kan testen. Deze moet je als FKC-hulpverlener kennen, herkennen en kunnen aanpakken.
Door de pink-duimcirkel te gebruiken in plaats van een grotere spier, is de FKC-hulpverlener niet afhankelijk van het technisch juist uitvoeren van een spiertest. Ook het moe worden van jouw spier is geen probleem meer.

Daarnaast gaat FKC een stap verder dan enkel het onderscheiden van een zwakke en sterke spiertest. Een spier verzwakt namelijk pas als iets heel slecht is voor jouw systeem. Een sterke spiertest wil dus niet altijd zeggen dat iets goed is. Het kan ook ’een beetje slecht’ zijn. Daarom maakt een FKC-hulpverlener bij een sterke spiertest nog een onderscheid door al testend een score te geven aan een probleem, een supplement, een therapie… Hierdoor kan een FKC-hulpverlener een spierantwoord ‘graderen’ en zo heel specifiek jouw behandeling op maat maken en opvolgen.

Communicatie met ...

De FKC-hulpverlener communiceert dan met je wetende deel of een gids. Je wetende deel – of ook je hogere zelf – hoort bij jou en weet alles. Het is als het ware jouw harde schijf met alle info over jou, en dus ook over je klacht, je
ziekte, je probleem.

Een gids heeft nog een groter overzicht over de problemen.

Je wetende deel en/of gidsen proberen jou sowieso al info te bezorgen: vaak via jouw intuïtie. Maar nu hebben we een tool om die info ook juist te ontvangen en te interpreteren. 
Naast deze info en jouw intuïtie zijn natuurlijk jouw gevoel en jouw gezond verstand ook nog waardevolle bronnen.

De Vier Domeinen

Een gezond lichaam is in balans als de vier verschillende domeinen in orde zijn: structureel, biochemisch, emotioneel en energetisch. Een klacht wordt veroorzaakt door een probleem of een onevenwicht op één of meerdere de domeinen. De domeinen kunnen mekaar beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin.

Structureel

Wat de ‘vorm’ betreft. Op structureel vlak kan een FKC-hulpverlener oa. op een zachte manier wervels, schedel, bekken, ledematen… weer in balans brengen. 

Ook werken we op ‘injuries’. Dit zijn oude kwetsuren die nog steeds een stressreactie veroorzaken in je lichaam.

Biochemisch

Dit domein omvat alle stofjes waaruit je lichaam is opgebouwd en al de chemische omzettingen die hiermee gepaard gaan. Dit gaat van je vitaminen, mineralen, omega 3… tot je hormoonwerking, je immuunsysteem en de vertering van je voeding.

Op biochemisch vlak kan een FKC-hulpverlener testen wat het oorspronkelijke tekort is en dat corrigeren met supplementen. Door het oorspronkelijke tekort te zoeken, hoef je niet elk systeem waar er biochemisch iets fout loopt te corrigeren. Hierdoor beperk je drastisch het aantal supplementen dat je dient te nemen. Je hoeft vaak ook maar kortstondig deze supplementen te nemen omdat we het lichaam zijn zelf-herstellend vermogen teruggeven.

Een FKC-hulpverlener werkt enkel met degelijke supplementen die individueel voor jou getest worden. Daarnaast kan een FKC-hulpverlener gepersonaliseerd voedingsadvies geven, rekening houdend met jouw tekorten en voedings-intoleranties.

Emotioneel

Dat domein is ruimer dan het op het eerste zicht lijkt. Niet alleen je emoties, maar ook je traumadelen, je overlevingsmechanismen, je alarmknoppen in je reptielenbrein, je beperkende overtuigingen, je denken, je relaties,… vallen onder dit domein.

Op emotioneel vlak werkt een FKC-hulpverlener met bloesems, granules, tapoteren en fundamentele emotionele transformatie-technieken (FETT). Veel van je huidige emoties wegen zwaar door de oude lagen die eraan gekoppeld zijn.

Met een FETT zoeken we waar het trauma of de emotie vandaan komt en herprogrammeren dat of koppelen de invloed daarvan op je leven los. Het is van fundamenteel belang om niet alleen het probleem te benoemen, maar daarnaast het probleem ook op een wezenlijk niveau aan te pakken. 

Energetisch

Ook dit is een heel ruim domein. Een FKC-hulpverlener werkt op meerdere uiteenlopende oorzaken van je energietekort en je energielekken: van slecht werkende batterijen in je cellen en je slaapproblemen tot een geblokkeerde chakra, een te laag trillingsgetal of het ‘onbewust op de rem staan omdat je niet je juiste zielsweg gaat’.

Ook hier werken we met granules, tapoteren en FETT. Daarnaast kent een FKC-hulpverlener ook acupressuur. Zo verbeteren we de acupunctuurpunten en meridianen zonder naalden te gebruiken. 

Wetenschappelijk Bewijs

Het is heel moeilijk om volgens de gangbare normen te ‘bewijzen’ dat kinesiologisch testen werkt. De medische wereld vindt – deels terecht – dat je niet aan ‘casuïstiek’ mag doen. Het is niet omdat iets werkt bij één persoon, dat dat een bewijs is dat dat ook ‘echt’ werkt. Zij baseren zich enkel op studies waarbij je met grote groepen werkt; de deelnemers zo gelijk mogelijk verdeelt in twee groepen waarbij dan beide groepen een andere aanpak/therapie krijgen. En dan nog liefst dat zowel de proefpersonen als de therapeuten niet weten wie welke aanpak krijg: de dubbelblind, gerandomiseerde studies.

Het is onmogelijk om sessies waarin je al kinesiologisch testend bepaalt wat de aanpak dient te zijn in zulke studies te steken; het is net de bedoeling dat iedere persoon een eigen individuele aanpak krijgt.

Toch zijn er meerdere studies – vooral binnen de Applied Kinesiology (AK) – die al bewijzen leveren over de mogelijkheden en werkzaamheid van kinesiologie.

Expanding the Neurological Examination Using Functional Neurologic Assessment: Part II Neurologic Basis of Applied Kinesiology
International Journal of Neuroscience
Vooral p. 80 en 81 zijn belangrijk: EMG-gewijs wordt bevestigd dat de geteste spier inderdaad verzwakt of sterk blijft. Dat het geen bewuste handeling is maar iets vanuit de spier zelf.
The Effectiveness of PKP Kinesiology in Reducing Stress, Anxiety and Depression
Canberra Kinesiology
Buiten dat in de inleiding ook nog eens aangehaald wordt dat PKP (=AK in Australië) ‘werkt’, bewijzen ze hier ook dat je AK-gewijs kan testen welke aanpak er nodig is en daarmee dan ook een statistisch significant positief verschil maakt in de behandeling van stress, angst en depressie.
Correlation of Applied Kinesiology Muscle Testing Findings with Serum Immunologobulin Levels for Food Allergies
International Journal of Neuroscience
Toont bij voedingsallergie een mooie correlatie tussen wat er met AK getest wordt en in het labo.
The Impact of Using Emotionally Arousing Stimuli on Muscle Response Testing Accuracy
Karger, Complementary Medicine Research
In deze studie tonen ze aan dat het testen ‘stabiel’ blijft, ondanks het toedienen van emotioneel storende stimuli, vergeleken met neutrale stimuli. En dat het echt beter werkt dan ‘gokken’.